Saznajte
više o nama

Pak Centar je najveći proizvođač instant napitaka u BiH i jedan od vodećih u regiji. Domaća smo kompanija koja posluje na tržištu od 1970 godine i trenutno zapošljava preko 45 stalno zaposlenih radnika i do 25 sezonskih radnika. Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja vitaminskih instant napitaka i robnih marki za velike trgovačke lance u regionu. 53% od ukupne proizvodnje instant napitaka je usmjereno ka izvozu na strana tržišta. Proizvodnja i prodaja je prethodnih godina imala značajan rast koji planiramo nastaviti i u godinama koje predstoje.

FSSC 22000​

Kao potvrdu kvalitete proizvoda kompanija Pak Centar je dobila certifikat FSSC 22000 za sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane koji omogućava lakši plasman na inostrana tržišta i bolju saradnju sa velikim trgovačkim lancima.

KULTUROLOŠKI OKVIRI

Kako bi jedna kompanija bila uspješna mora najprije poznavati kulturološke okvire prostora na kojem posluje, mora imati tradiciju u proizvodnji i plasmanu proizvoda, adekvatan proizvodni kapacitet, visokokvalificirano osoblje, stabilnu i uređenu vlasničku strukturu, stabilan odnos sa kupcima i dobavljačima, a Pak Centar posjeduje sve navedeno.

TRŽIŠTA​​

Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Sjeverna Makedonia, Slovenia i Bugarska.

BROJ ZAPOSLENIH

46

VIZIJA

Proizvoditi vrhunski visokokvalitetni istant napitak i biti lider na domaćem tržištu.

MISIJA

Ponudom naših proizvoda težimo zadovoljenju potreba potrošača za domaćim i kvalitetnim proizvodima. Kontinuiranim rastom i razvojem kompanije ostvariti veći obim poslovanja i prisutnosti na domaćem i tržištima u regionu. Graditi povjerenje i održavati dugoročne odnose s partnerima u poslovanju.

o našem načinu poslovanja

Naše vrijednosti

Zadovoljstvo uposlenih

Svakom uposleniku pristupamo individualno i omogućavamo mu profesionalni razvoj u skladu sa njegovim mogućnostima i potrebama kompanije.

Visoka kvaliteta

Poštujući zahtjeve i očekivanja kupaca, povećavamo kvalitetu naših proizvoda i usluga. Posjedujemo standarde za sigurnost i zdravstvenu ispravnost hrane kao garant visoke kvalitete.

Partnerski odnos s dobavljačima

Dobavljače tretiramo kao cijenjene partnere. Obaveze prema partnerima izmirujemo ugovorenom roku, bez odgađanja, te tako gradimo povjerenje i dugoročnu saradnju.

Društvena odgovornost

Aktivno učestvujemo i podržavamo društveno odgovorne projekte kako bi doprinijeli lokalnoj zajednici.