Palenta

Palenta je proizvod koji se dobiva iz kukuruznog brašna, najčešće je bijele ili žute boje. Palenta sama po sebi spada u niskokalorična jela, jer je kukuruz najvećim djelom sastavljen od ugljikohidrata, bjelančevina i tragova masti.

Ostalo

Ostali proizvodi